Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

DRS Event // Dansk Roadshow
Øster Kringelvej 18
8250 Egå
TLF: 87416515
CVR: 36728108

Mail: info@danskroadshow.dk

Telefon: 87416515

 

Betingelser ved køb

Betaling

Dansk Roadshow modtager online betalinger med; Dankort, Visa/Dankort, Visa.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

 

Sikkerhed

Dansk Roadshow benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

 

Levering

Leveringstiden for din ordre er 1-3 hverdage.

Vi leverer kun varer indenfor Danmark..

Dansk Roadshow afsender varer med GLS som leverer til pakkeshop eller privatadresse. 

Fragtpris fra 49,00 inkl. moms. 

Du vil kunne vælge i mellem at få pakken sendt “uden omdeling” eller “med omdeling”.

Du vil altid modtage et track and trace nr. så du kan følge din pakke, fra vores lager og hjem til dig.

Ved større bestillinger såsom vores sammensatte festpakker kan du vælge prisområder eller vil blive kontaktet omkring pris. Ved festpakker bliver levering aftalt nærmere efter bestilling. 

 

Afbestilling ved festpakker

En ordre kan annulleres indtil 14 dage før leveringsdato. Ved annullering mindre end 14 dage før leveringsdato betales 50 % af aftalens samlede pris.

Ved annullering senere end 7 dage før leveringsdato betales fuld pris af aftalens samlede pris.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret enten på adresse eller pakkeshop.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde senest 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten. Du mister din fortrydelsesret så snart du har anbrudt forseglingen. 

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail info@danskroadshow.dkhvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med – se vores returformular her.

 

Varens stand ved returnering

Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse til vores lager på adressen:

DRS Event // Dansk Roadshow
Øster Kringelvej 18
8250 Egå
TLF: 87416515

Vi modtager kun pakker der sendes direkte til adressen, vi afhenter ikke ved pakkeshop eller lignende. 

Varer skal returneres i samme emballage som du modtag varerne i. Du skal selv betale for direkte udgifter i forbindelse med returnering af dine varer. 

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Tager du varen i brug, manglende original emballage eller skades den under forsendelse, hæfter du for varen værdiforringelse. 

Senest 7 dage efter modtagelse af din pakke vil du få tilbagebetalt varens fulde beløb. 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Dansk Roadshow i rimelig tid efter varens modtagelse. Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med DRS Event // Dansk Roadshow, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Dansk Roadshow og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Dine data er kun tilgængelig for medarbejder hos Dansk Roadshow har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Dansk Roadshow er: Katrine Krog

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Dansk Roadshow har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@danskroadshow.dk.

Cookies

På www.drsevent.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på www.drsevent.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Dansk Roadshow’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Ved klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@danskroadshow.dk.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link).
For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

  

Betingelser ved udlejning

Tilbud og aftaler

Tilbud er bindende for DRS Event // Dansk Roadshow i 30 dage fra tilbuddets dato, eller indtil det tilbagekaldes skriftligt, såfremt dette sker inden kundens accept.

Aftale er indgået når kundens skriftlige accept er modtaget af Dansk Roadshow.

 

Lejeperiode

Lejeperioden fremgår af ordrebekræftelse, men er som udgangspunkt sat til 3 dage – dagen før event, under event og dagen efter. 

Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det befinder sig hos kunden. Hvis DRS Event // Dansk Roadshow ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

 

Afbestilling

En ordre kan annulleres indtil 14 dage før leveringsdato. Ved annullering mindre end 14 dage før leveringsdato betales 50 % af aftalens samlede pris.

Ved annullering senere end 7 dage før leveringsdato betales fuld pris af aftalens samlede pris.

 

Ansvar

Kunden er erstatningsansvarlig overfor DRS Event // Dansk Roadshow ved bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Såfremt udstyret kan repareres, sker dette ved DRS Event // Dansk Roadshows foranstaltning, men for kundens regning. Ved bortkomst eller totalskade, erstattes udstyret til nyværdi. Ved totalskade forstås enhver skade, som medfører reparationsudgifter svarende til mindst 60 % af udstyrets nyværdi. Optælling af udstyr finder sted i forbindelse med udpakning.

Ved mangelfuld rengøring af det lejede udstyr efterfaktureres kunden for relevante rengøringsomkostninger.

DRS Event // Dansk Roadshow er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede udstyr. DRS Event // Dansk Roadshow er ej heller ansvarlig for nogen skader der lides som følge af mangler ved det lejede udstyr. DRS Event // Dansk Roadshow kan ingensinde gøres ansvarlig for indirekte tab – herunder tabt avance, mistet omsætning eller lignende.

DRS Event // Dansk Roadshow kan ingensinde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance og mistet omsætning.

DRS Event // Dansk Roadshow kan alene gøres ansvarlig i tilfælde af, at denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og i øvrigt såfremt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

DRS Event // Dansk Roadshows ansvar er til enhver tid begrænset til den samlede aftalte pris for aftalens opfyldelse.

Videre udlån/udlejning er ikke tilladt uden vores forudgående accept.

 

Reklamationer

Såfremt kunden mener, at det lejede er mangelfuldt, skal dette meddeles straks. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre mangel-indsigelsen gældende. DRS Event // Dansk Roadshow er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.

Eventuelle reklamationer skal rettes til DRS Event // Dansk Roadshow inden ibrugtagelse ved info@danskroadshow.dk eller 87416515.

 

Levering

Levering sker kun til gadeplan, med mindre andet er bestilt jf. ordrebekræftelsen.

 

Force Majeure

I tilfælde af forsinkelse har DRS Event/Dansk Roadshow intet ansvar, hvor forsinkelsen skyldes enhver omstændighed som DRS Event // Dansk Roadshow ikke er herre over, herunder – men ikke alene brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, op-rør, uroligheder, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, tilfælde af epidemier og/eller pandemier, strejke, lockout, anden ar-bejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari, uheld eller nedbrud med køretøjer, blæsevejr og uheld der forhindrer færger i at sejle og anden lignende force majeure situation, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør færdiggørelse af den indgåede aftale.

 
Pris

Den angivne på udstyr og andet materiel er udelukkende lejepriser.

Prisen inkluderer ikke opsætning, nedtagning, tilslutning, fordeling samt indsamling af udstyret, medmindre det er anført på ordrebekræftelsen.

 

Udstyr

Kunden er uberettiget til at foretage ændringer, tilføjelser eller forarbejdninger til/af det lejede, medmindre DRS Event // Dansk Roadshow skriftligt har givet samtykke hertil. Kunden er ej heller berettiget til at opsætte klistermærker og lignende på udstyr, da limen bliver siddende og ødelægger underlaget. Fjernelse af f.eks. limrester vil blive faktureret efter forbrugt tid.

Ved levering af udstyr som kræver strøm eller vand, skal dette af kunden ved levering være fremført og klar til tilslutning.

Såfremt udstyr leveres i bure, paller eller lignende, er det op til kunden at opbevare tomgods i lejeperioden således at udstyret kan tilbageleveres i samme stand. Hvis tomgods ikke tilbageleveres til DRS Event // Dansk Roadshow er kunden forpligtet til at erstatte DRS Event // Dansk Roadshows tab i denne forbindelse.

 

Betalingsbetingelser

DRS Event // Dansk Roadshow fremsender faktura på mail efter lejeperiodens ophør, med mindre andet er oplyst ved ordrebekræftelse.

Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud, i dette tilfælde vil faktura ligeledes fremsendes pr. mail.

Faktura skal betales senest 14 dage efter fremsendelse.

Betaling skal ske via bankoverførsel.

Sker betaling ikke rettidig vil der blive pålagt en morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til beløbet indbetales.

Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påregnes der et administrationsgebyr på 100,00 pr. fremsendt rykker.

 

Betingelser specielt ved leje af telte

Alle telte leveres og opstilles af vores medarbejdere på anvist sted.

For at standardpriserne er gældende skal følgende være overholdt:

  • Opstillingsstedet skal være ryddet og rimeligt plant, og vi skal kunne køre indenfor 25 meter af opsætningsstedet
  • Teltet skal placeres på underlag (græs, jord mv.) hvor det er muligt at fæstne teltet med pløkker i jorden
  • Såfremt teltet skal stå på asfalt, fliser eller lignende skal der bestilles betonklodser til at fæstne teltet. Det er ikke muligt at opsætte teltet til betonklodser, hvis vi ikke kan komme til stedet med en palleløfter eller lignende
  • Kunden sørger for evt. afspærring til lastvogn samt at opstillingsstedet er ryddet og klargjort til teltopsætning

Ved specielle forhold, såsom på bygninger, podie, skråninger mv., skal DRS Event // Dansk Roadshow informeres for at vi kan give et realistisk tilbud for den ekstra tid der skal bruges. DRS Event // Dansk Roadshow forbeholder sig retten til at fakturere lejer for ekstra omkostninger for overskridelse af standardforhold beskrevet ovenfor.

DRS Event // Dansk Roadshow kommer altid gerne forbi og rådgiver omkring løsninger.

Udlejer er uden ansvar for beskadigelse af nedgravede kabler og rør ved brug af pløkker som surring.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal telte altid være påsat sider og lukket, når de er uden opsyn.

Det er ikke tilladt at opsætte klistermærker og lignende på teltdug og stænger, da limen bliver siddende og ødelægger underlaget. Fjernelse af f.eks. limrester vil blive faktureret efter forbrugt tid.

Ansvar vedr. indhentning af diverse godkendelser overfor alle offentlige myndigheder påhviler lejer.

 

Gulve

Hvis ikke andet er aftalt ifølge ordrebekræftelse, følger gulvet terræn. Al gulv skal returneres rengjort til DRS Event // Dansk Roadshow. Ved dårlig rengøring efterfaktureres kunden for relevante rengøringsomkostninger.

Betingelser ved konsulentydelser

Tilbud og aftaler

Tilbud er bindende for DRS Event // Dansk Roadshow i 30 dage fra tilbuddets dato, eller indtil det tilbagekaldes skriftligt, såfremt dette sker inden kundens accept.

Aftale er indgået når kundens skriftlige accept er modtaget af DRS Event // Dansk Roadshow.

 
Generelt

Ved indgåelse af aftale om Eventproduktion med DRS Event // Dansk Roadshow udarbejdes samarbejdsaftale, hvorved nedenstående betingelser er gældende. Udarbejdes der ikke aftale er det til en hver tid nedenstående betingelser som er gældende. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem den mellem parterne indgåede aftale og nærværende betingelser, skal aftalens betingelser have forrang.

Aftalen forventes at indeholde:

  • Opgavens omfang og beskrivelse af opgaver både før, under og efter arrangement
  • Omfattede dage
  • Person(er) for løsning af opgave
  • Krav til løsning af opgaven, f.eks. kørekort, truck osv.
  • Vederlag

 

Sygdom eller anden fraværsårsag

Såfremt DRS Event/Dansk Roadshow rammes af sygdom eller andet som gør at person(er) ikke kan gennemføre en eller flere af de planlagte arbejdsdage, frafalder retten til vederlag for denne/ disse dage medmindre DRS Event // Dansk Roadshow indsætter en stedfortræder.

 

Ansvar

DRS Event // Dansk Roadshow kan ingensinde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance og mistet omsætning.

DRS Event // Dansk Roadshow kan alene gøres ansvarlig i tilfælde af, at denne har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og i øvrigt såfremt de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.

DRS Event // Dansk Roadshows ansvar er til enhver tid begrænset til den samlede aftalte pris for aftalens opfyldelse.

Forventes det at DRS Event // Dansk Roadshow benytter indlejet udstyr, såsom lastbiler, truck, gator, biler, atv osv. til løsning af opgave, skal dette omfattes af kundens forsikring.

Indlejet udstyr

Hvis DRS Event // Dansk Roadshow indlejer udstyr på vegne af arrangør, enten med faktura direkte til kunde eller med fakturering gennem DRS Event // Dansk Roadshow, er det den pågældende udlejers salgs- og leveringsbetingelser som er gældende for anvendelse af dette udstyr.  

 

Betalingsbetingelser

DRS Event // Dansk Roadshow fremsender faktura på mail senest 7 dage inden afvikling, med opdeling af beløbet i to rate som betales efter følgende betalingsbetingelser:

1. rate/depositum svarende til 50% af det fulde beløb betales 7 dage inden event afholdes

2. rate svarende til 50% af det fulde beløb betales senest 8 dage efter event afholdt.

Såfremt vi finder det nødvendigt, forbeholder vi os retten til at opkræve betaling forud, i dette tilfælde vil faktura ligeledes fremsendes pr. mail.

Betaling skal ske via bankoverførsel.

Sker betaling ikke rettidig vil der blive pålagt en morarente på 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato til beløbet indbetales.

Ved fremsendelse af rykkerskrivelser påregnes der et administrationsgebyr på 100,00 pr. fremsendt rykker.

Opsigelse/afbestilling

Regler for opsigelse fremgår af samarbejdsaftalen, eller nedenstående betingelser.

Ved behov for aflysning forventes det at kunden kontakter DRS Event // Dansk Roadshow hurtigst muligt. 

Ved aflysning af konsulentydelser refunderes 1. rate ikke. Er det fulde beløb betalt har kunden krav på at få refunderet 50% af det samlede pris. 

Force Majeure

I tilfælde af forsinkelse og mangler ved det leverede har DRS Event // Dansk Roadshow intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes enhver omstændighed som DRS Event // Dansk Roadshow ikke er herre over, herunder – men ikke alene brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangler på transportmidler, al-mindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud, tilfælde af epidemier og/eller pandemier, strejke, lockout, anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari, uheld eller nedbrud med køretøjer, blæsevejr og uheld der forhindrer færger i at sejle og anden lignende force majeure situation, som hindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør færdiggørelse af den indgåede aftale.

 

Tvister

Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Parterne har aftalt at enhver tvist mellem parterne skal anlægges i DRS Event // Dansk Roadshows hjemting, medmindre DRS Event // Dansk Roadshow konkret accepterer kundens hjemting som værneting.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.