Lejebetingelser

Særligt for stager

Stager skal renses for det værste stearin, resten klarer vi. 

 

Særligt for service

Service skal rengøres inden returnering, medmindre der er bestilt opvask, så skal det blot skylles. Så klarer vi resten. 

 

Lejeperiode

Lejeperioden fremgår af ordrebekræftelse, men er som udgangspunkt sat til 3 dage – dagen før event, under event og dagen efter.

Hvis ikke andet er aftalt betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det befinder sig hos kunden. Hvis DRS Event // Dansk Roadshow ikke modtager det udlejede materiale retur rettidigt, kan ekstra leje opkræves.

 

Afbestilling

En ordre kan annulleres indtil 14 dage før leveringsdato. Ved annullering mindre end 14 dage før leveringsdato betales 50 % af aftalens samlede pris.

Ved annullering senere end 7 dage før leveringsdato betales fuld pris af aftalens samlede pris.

 

Reklamationer

Såfremt kunden mener, at det lejede er mangelfuldt, skal dette meddeles straks. Undlades reklamation eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre mangel-indsigelsen gældende. DRS Event // Dansk Roadshow er berettiget til at afhjælpe eventuelle mangler, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid.

 

Eventuelle reklamationer skal rettes til DRS Event // Dansk Roadshow inden ibrugtagelse ved info@danskroadshow.dk eller 87416515.

 

Såfremt udstyr leveres i transportkasse, bure, paller eller lignende, er det op til kunden at opbevare tomgods i lejeperioden således at udstyret kan tilbageleveres i samme stand. Hvis tomgods ikke tilbageleveres til DRS Event // Dansk Roadshow er kunden forpligtet til at erstatte DRS Event // Dansk Roadshows tab i denne forbindelse.

Manglende eller defekte transportkasser erstattes til dagspris.

 

Ansvar

Kunden er erstatningsansvarlig overfor DRS Event // Dansk Roadshow ved bortkomst eller beskadigelse af det lejede udstyr. Såfremt udstyret kan repareres, sker dette ved DRS Event // Dansk Roadshow’s foranstaltning, men for kundens regning. Ved bortkomst eller totalskade, erstattes udstyret til nyværdi. Ved totalskade forstås enhver skade, som medfører reparationsudgifter svarende til mindst 60 % af udstyrets nyværdi. Optælling af udstyr finder sted i forbindelse med udpakning.

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.